Århus kommune.

17-03-2013
Århus kommune har givet genbrugs firmaet HCS miljøgodkendelse til at behandle og opmagasinere 835,000 tons farligt affald
.
(Se mere her)