Pesticidbomben.

Se også.

Brugbare link.

Naturstyrelsen:

 • Grundvand - kilder til forurening.
  (Se her)
 • Sådan beskytter vi grundvandet.
  (Se her)

Landbrug-ph.dk

 • Landbrug og deres anvendelse - pesticidrester. (Se her)

Miljøbibloteket (dmu):

 • Pesticider - Påvirkninger i naturen.
  (Se her)
   

Drikkevand.

Drikkevandesboringer landet over er så forurenede med sprøjtemidler, at tabet på lukning af boringer og udgiften til nye boringer de kommende år kan løbe op i næsten ti milliarder kroner.

(Se mere her)

Cocktail af pesticider fra landbruget kan forringe mænds indlæring og fertilitet

Drengefostre, der udsættes for en blanding af hormonforstyrrende stoffer, risikerer at få sværere ved at lære nyt og dertil en forringet sædkvalitet. Men den kombinationseffekt har myndighederne hidtil ikke taget højde for i de grænseværdier, der skal sikre borgerne mod stoffernes skadevirkninger

Information:
Coktail af pesticider fra landbruget kan forringe mænds indlæring og fertilitet.  (Se her)

Superbakterierier spredes med gylle.

Superbakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, spredes i de danske svinestalde og på landbrugsjorden, fordi landmændene blander kobber i grisenes foder. Bakterierne er modstandsdygtige resistente over for flere slags antibiotika, der hyppigt anvendes i behandlingen af syge mennesker. Kobber i foderblandingerne medfører, at særligt sejlivede bakterier spreder sig på markerne via de 30,000,000 tons gylle der årligt spredes på markerne. (Se her)

Drop sprøjtemidlerne brug myrer

Forestil dig, at en landmand kunne droppe sprøjtemidlerne og gøre sit landbrug økologisk, mens han samtidig sparede penge, fik et større udbytte og en bedre kvalitet af sine afgrøder.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det ser faktisk ud til at være muligt flere steder i verden. Tricket er ganske simpelt: Smid sprøjtemidlerne ud og erstat dem med myrekolonier

Se mere på Videnskab.dk
(Se her)

Persticider kan forårsage ADHD

Amerikanske forskere har i en undersøgelse sporet pesticiders bestanddele i børns urin og har derigennem fundet ud af, at børn med høje niveauer af disse stoffer har dobbelt så stor sandsynlighed for at udvikle ADHD i forhold til børn med umåleligt lave niveauer.

Berlinske Tidende.
Persticider kan forårsage ADHD. (Se her)

Pesticider truer drikkevandet.

Der kommer flere og flere pesticider i det danske grundvand. Og selv om der hele tiden lukkes boringer, er der nu pesticider i hver fjerde aktive drikkevandsboring. Kommuner, vandværker, og Danmarks Naturfredningsforening kræver øjeblikkelig handling.

kl.dk:
Pesticider truer drikkevandet. (Se her)

16. November 2010.

Superbakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, spredes i de danske svinestalde og på landbrugsjorden, fordi landmændene blander kobber i grisenes foder. Bakterierne er modstandsdygtige resistente over for flere slags antibiotika, der hyppigt anvendes i behandlingen af syge mennesker. Kobber i foderblandingerne medfører, at særligt sejlivede bakterier spreder sig på markerne via de 30,000,000 tons gylle der årligt spredes på markerne.

DR.dk Indland:
Superbakterierier spredes med gylle. (Se her)

Ingeniøren:
Kobber i grisefoder gør barkterier resistente over for antibiotika. (Se her)

22. September 2010.

Forbruget af gift i de danske haver faldt med 13 tons sidste år. Og er, bortset fra et enkelt år, det laveste nogensinde, viser nye tal fra Miljøstyrelsen.

Fagbladet 3F
Haveejere bruger mindre gift.  (Se her) 

20. September 2010.

Mere end hver femte sprøjtegift, der bruges i Danmark, bliver fundet i grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdien for drikkevand.

Fyens.dk
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

BerlingskeTidene.
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

Nordjyske.
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

Jylland-posten.
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

Sjællandske nyheder.
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

Jydskevestkysten.
Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet. (Se her)

18. September 2010.

Miljøministeriet kritiserer landmænd for at bruge for mange sprøjtemidler. Landbrug & Fødevarer erkender problemet og kræver en forbedring.

Fyens.dk
Organisation kræver færre sprøjtemidler. (Se her)

15. Juli 2010.  **opdateret 23. juli 2010.

Staten løber fra aftale med Århus Vand, og derfor går en folketingspolitikere nu til miljøministeren. Det er ubegribeligt og uforsvarligt, siger Per Clausen fra  Enhedslisten, at Skov- og Naturstyrelsen nu løber fra en aftale med Århus Vand om, at staten skulle betale halvdelen af udgifterne ved rejse en skov Solbjerg sø  og på den måde sikre grundvandet mod pesticider.

DR.dk. P4 Østjylland:
Staten løber fra aftale med Århus vand. (Se her)

Stiftstidende Århus:
**SF spørger til skrottet aftale om nu skov. (Se her)
Staten skrotter aftale om rent drikkevand. (Se her)

14. juli 2010.
 
En ny plan fra miljøminister Karen Ellemann (V), der skal sikre danskerne rent drikkevand. planen giver ingen garanti for, at danskerne også i næste generation kan drikke rent urenset drikkevand. Den lægger i stedet op til i større omfang at rense drikkevandet frem for at beskytte det. Dermed bryder regeringen med dansk tradition om at forebygge at få gift i drikkevandet, som den rigtige måde at bevare rent vand på. Giver man los på den kant, så forsvinder incitamentet til at få forbruget af sprøjtegift ned til voldsom skade for naturen.

Nordvest nyt:
Ny strid om rensning af dansk drikkevand.  (Se her) 

04. Juli 2010.

I oktober og december blev der fundet rester af sprøjtemidlet betazon i vandet hos Luneborg vandværk ved Tylstrup.

Bentazon stammer fra et ukrudtsmiddel, som landmændene bruger i kornmarker.

Nordjyske.dk
Giftrester truer med at lukke vandværk. (Se her)

TV2 Nord:
Vandværk risikere at lugge  (Se her) 

DR.dk P4 Nordjylland:
Vandværk er lukningstruet. (Se her)

01. Juli 2010.

Drikkevandesboringer landet over er så forurenede med sprøjtemidler, at tabet på lukning af boringer og udgiften til nye boringer de kommende år kan løbe op i næsten ti milliarder kroner.

Berlingske Tidende:
Forurenet vand koster milliarder. (Se her)