Landbrug.

Sprøjtegifte.

Bentazon:
Ukrudtsmiddel, som landmændene bruger i kornmarker.

Pressen skrev.

22. Januar 2010.

De danske vandværker frygter for drikkevandets fremtid. Siden 2002 har landmændene fordoblet deres forbrug af sprøjtegifte. I 2007 blev der fundet sprøjtegifte i næsten 40 procent af de undersøgte boringer - mange af dem i mængder, der overskrider grænseværdierne, oplyser vandbranchen.

Politikken.
Landmænd slipper for giftregning. (Se her)

13. Januar 2010.

»Det kan ikke passe, at forbrugerne skal betale for, at en landmand gør noget ulovligt«, sige direktør Carl-Emil Larsen fra Dansk Vand- og Spildevandforening, Danva, der blandt andet organiserer de danske vandværker.

Politikken.
Vandværker efterlyser hårde straffe for landbrugets giftmisbrug. (Se her)

03. December 2010.

Den planlagte afgift på pesticider kan tidligst gennemføres næste sommer.

Maskinbladet:
Pesticidafgift udskydes. (Se her)