Nyheder.

22-09-2013
Så er den gal igen. Først var det offentlighedsloven og nu går de skridtet videre og vil lukke for adgang for miljøoplysninger.(Se her)

11-08-2013

Gamle skærver der er blevet brugt ved jernbanen risikere at forurene grundvandet omkring Vandel. Entreprenør Eigil Jensen A/S har bearbejdet ca 10,000 tons brugte skærver i en grusgrav ved Randbøldal. De kan indeholde flere tungmetaller, olie samt pesticider da de har været brugt ved jernbaner. (Se her)

31-03-2013.
Industri landbruget føre sig frem med at Danmark har nogen af de mest miljøvenlige landbrug. De glemmer bare lige at nævne baggrunden for det foder de fylder deres dyr med. (Se mere her)

17-03-2013
Århus kommune har givet genbrugs firmaet HCS miljøgodkendelse til at behandle og opmagasinere 835,000 tons farligt affald.
(Se her)

16-03-2013
Hvis Venstres forslag om at give Sønderborg Kommune øvelsesterrænet omkring kassernen, (Se her)

15-03-2013
Randers kommune har givet dispensation til en
....(Se her)

30-04-2012
Ca 7000 liter gylle løb ud da gyllevogn røg i grøften.
(Se her)