Nyheds indslag fra
TV2 Østjylland.

30-03-2013

Nu har Århus byråd fået kolde føder og vil give HTH et nyt stykke jord til det nye anlæg. Det er så op til HTH om de vil benytte sig af tilbudet da det er frivilligt.
 

Drikkevand i fare.

17-03-2013

Århus kommune har givet genbrugs firmaet HCS miljøgodkendelse til at behandle og opmagasinere 835,000 tons farligt affald svarende til 200 vognlæs dagligt Det drejer sig om Pesticider, kviksølv, opløsningsmidler, Medicinrester og Radioaktivt affald.

Firmaet HSC ligger oven et vigtigt drikkevand område for Århus. Herfra udvindes ca 15% af drikkevandet til Århus. Århus vand har 7 drikkevandsboringer i .området.

Århus vand betragter området som sårbart område Da der er meget tynde lerlag i området er der stor fare for at forurene grundvandet ved udslip. Århus vand har vitale drikkevandsinteresser i området og har lavet en gældende indsatsplan for området med Skovrejsning og der er indgået aftaler om pesticidfri dyrkning i området.

Miljøgodkendelsen er givet på en 30 år gammel lokalplan for området.

26-03-2013 Opdatering.
Teknikrådmand Bünyamin Simsek fra Venstre udtaler at loven skal laves om, hvis Aarhus kommune skal trække en omstridt miljøgodkendelse tilbage. (Se her)

:A0004
 

** Opdateret.

TV2 Østjylland:
Skal opmagasineres over rent drikkevand. (Se her)

TV2 Østjylland:
Klager over affalds-anlæg. (Se her)

TV2 Østjylland:
Tilladelse skaber undren i byrådet. (Se her)

**Dr.dk Østjylland.
Politikerne i Århus: Frygt for forurenet drikkevand. (Se her)

 

**Dr.dk Østjylland
Kan ikke nægte miljøgodkendelse. (Se her)

 

Du er velkommen til at skrive din kommentar, men vi opfordrer dig kraftigt til at skrive den sobert og redeligt og undgå personangreb. Personangreb og krænkene komentare vil blive slettet.